Trasy Triada Zimowa

INTRO

~34KM (17+6+11)

ULTRA

~46KM (17+6+23)

SUPER ULTRA

~70KM (33+6+31)

SOLO

17KM
33KM
11KM
23KM