Projekt zrealizowano przy wsparciu
finansowym Województwa Małopolskiego.