PIENINY


Pieniny to góry bardzo zagadkowe. Niektórzy geolodzy twierdzą, że należą one do najosobliwszych i najbardziej fascynujących zjawisk geologicznych całej Ziemi, a wyjaśnienie ich genezy to najtrudniejszy problem w całej geologii Karpat.

Jeden z naszych uczestników podpowiada nawet ciekawą hipotezę dotyczącą samej nazwy Pieniny – otóż Pieniny, bo się pienią, a czemu się pienią? Bo skały zawierają domieszkę pumeksu (skała wulkaniczna), której pęcherzykowata struktura może spieniać wodę 😉 Jak jest naprawdę – tego jeszcze nieprędko się dowiemy!

Pieniny na trasie biegu reprezentuje szczyt Toporzysko, który biegacze muszą zdobyć w nocy!

Bieg jest szybki i intensywny!

Oprócz biegaczy Pieniny lubią też być odwiedzane przez niedźwiedzie i wilki występujące naturalnie w sąsiednich obszarach!