Województwo Małopolskie podzielone jest na 19 powiatów ziemskich i 3 grodzkie oraz 182 gminy i liczy ponad 15 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni, co stanowi 5 procent powierzchni Polski.

1 stycznia 1999 roku weszła w życie reforma administracyjna Polski. Stworzyła ona dwa nowe szczeble samorządu lokalnego, czego efektem była między innymi zmiana liczby województw (na 16), ich granic i nazw. W ten sposób powstało województwo małopolskie. W jego skład weszły ówczesne województwa krakowskie i nowosądeckie oraz części województw: bielskiego, kieleckiego, katowickiego, krośnieńskiego i tarnowskiego.
Od tej pory władze województwa wybierane są w bezpośrednich wyborach przez jego mieszkańców. Podobnie dzieje się w przypadku powiatów – drugiego nowoutworzonego wówczas szczebla samorządu.

Małopolska to historyczna kraina położona na Wyżynie Małopolskiej i częściowo w Karpatach Zachodnich, na terenach pięknie ukształtowanych i urozmaiconych, bogatych w tradycje i zwyczaje, obfitujących w unikatowe zabytki i liczne osobliwości przyrody. To sprawia, że region należy do najatrakcyjniejszych turystycznie obszarów w kraju.

Małopolska jest bardzo zróżnicowana krajobrazowo. Najniżej położone miejsce znajduje się na wysokości 130 m n.p.m., najwyższy punkt ma 2499m – to oczywiście Rysy, będące jednocześnie najwyższym polskim szczytem.
Na południu tego regionu piętrzą się łańcuchy gór: Tatr – jedynych polskich gór typu alpejskiego, Beskidów – łagodnego pasma gór fliszowych z pięknymi lasami, polami i utworzonymi w dolinach zalewami.
Zupełnie inny charakter mają wapienne Pieniny, a pieniński przełom Dunajca stanowi pomnik przyrody o światowym znaczeniu.

Z zachodu na wschód obszar województwa przecina dolina największej polskiej rzeki – Wisły, będąca naturalną granicą między górami a niziną.

Już za linią Wisły ciągnie się jurajska Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Jej atrakcją są wapienne ostańce, wąwozy i jaskinie. Do najbardziej znanych należy słynna Maczuga Herkulesa – wapienny ostaniec w Pieskowej Skale i Dolina Prądnika koło Ojcowa. Na wyżynie tej znajduje się też jedyna w Europie, Pustynia Błędowska.