Regulamin
Małopolska Etapowa Triada
Edycja zimowa 2023

Piątek (6.01) 

18:00 – 21:00 Biuro zawodów (Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Krościenku nad Dunajcem, ul. Zdrojowa 11) 

Sobota (7.01) 
07:30 – 09:30 Biuro zawodów (Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Krościenku nad Dunajcem, ul. Zdrojowa 11)
08:30 Start biegu GORCE – 33 km (SUPER ULTRA i SOLO 33) – ul. Kościuszki przy OSP w Krościenku
10:00 Odjazd autobusów do Grywałdu (ULTRA i SOLO 17) – Duży parking nad Dunajcem naprzeciwko Kościoła
10:15 Odjazd autobusów do Grywałdu (INTRO) – Duży parking nad Dunajcem naprzeciwko Kościoła
11:00 Start biegu GORCE – 17 km (INTRO, ULTRA i SOLO 17)
14:00 Dekoracja SOLO 17 i SOLO 33

19:00 Start Biegu – NOCNE PIENINY – 6 km (INTRO, ULTRA i SUPER ULTRA) – ul. Wojtyły przy Karczmie Stajkowa w Krościenku
 
Niedziela (8.01)
08:30 Start Biegu – BESKID SĄDECKI – 31 km (SUPER ULTRA)  – ul. Zdrojowa plac przy moście w Krościenku
08:15-09:15 – Biuro zawodów tylko dla dystansu SOLO 11 i SOLO 23 – Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Krościenku nad Dunajcem, ul. Zdrojowa 11
09:15 Odjazd autobusów do Szczawnicy (ULTRA i SOLO 23) – Duży parking nad Dunajcem naprzeciwko Kościoła

10:00 Odjazd autobusów do Szczawnicy (INTRO i SOLO 11) – Duży parking nad Dunajcem naprzeciwko Kościoła
10:00 Start Biegu – BESKID SĄDECKI – 23 km (ULTRA i SOLO 23)
10:45 Start Biegu – BESKID SĄDECKI – 11 km (INTRO i SOLO 11) 
14:00 Dekoracja wszystkie dystanse (INTRO, ULTRA, SUPER ULTRA, SOLO 11 i SOLO 23) oraz losowanie nagród
 

Trasy dostępne będą w zakładce TRASY I PROFILE

Triada to bieg etapowy, złożony z trzech etapów.
Do wybory są trzy dystanse etapowe:

Triada INTRO ~34 km (17+6+11)
Triada ULTRA ~46 km (17+6+23)

Triada SUPER ULTRA ~70 km (33+6+31)

Podczas edycji zimowej 2023 jest możliwość startu w pojedynczym biegu SOLO:

Sobota:

SOLO 17 km oraz SOLO 33 km

Niedziela:

SOLO 11 km oraz SOLO 23 km

Organizator ma prawo do zmiany trasy oraz dystansu z powodów bezpieczeństwa nawet w dniu biegu. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani niezwłocznie po podjęciu decyzji o zmianie.

Jaki dystans będzie dla Ciebie odpowiedni?

Pamiętaj, że podane dystanse to suma wszystkich etapów, a to liczy się trochę inaczej niż ciągły bieg. Najlepiej zwrócić uwagę na najdłuższy etap danej Triady i wg niego ustalić swoje siły.


TRIADA INTRO 
– łącznie około 34 km

Jest to dystans idealny dla początkujących biegaczy górskich. Dystanse i limity czasu są tak dopasowane, aby osoby, które nie mają jeszcze długiej górskiej historii miały szanse poradzić sobie z poszczególnymi etapami. Nie znaczy to, że będzie łatwo!


TRIADA ULTRA 
– łącznie około 46 km

Na tym dystansie na pewno przyda się już doświadczenie w bieganiu po górach lub przebiegnięcie na płaskich trasach dystansu co najmniej półmaratońskiego. Najdłuższy etap 22 km da się mocno we znaki, bo stojąc na starcie będziecie mieć już w nogach 24 km z poprzedniego dnia, a na dodatek jest to etap z największymi przewyższeniami.  Dobra regeneracja to podstawa!


TRIADA SUPER ULTRA 
– łącznie około 70 km

Czego możecie się spodziewać po najdłuższym dystansie?  Porządnej dawki gór w zimowej odsłonie. Do startu na tym dystansie zachęcamy doświadczonych biegaczy górskich. Pamiętajmy, że w zimie czas biegu znacznie się wydłuża i dystans odczuwalnie wydaje się być dużo dłuższy niż jest w rzeczywistości. Ale to już przecież sami wiecie W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, przebieg trasy oraz długość mogą ulec zmianie. 


BIEGI SOLO 
– 17 km i 33 km (SOBOTA) oraz 11 km i 23 km (NIEDZIELA)
Dla wszystkich tych, którzy nie mogą być z nami przez cały weekend.

Przebieg tras może również ulec zmianie na skutek wprowadzonych obostrzeń sanitarnych, które uniemożliwią transport autobusowy na starty biegów. Możliwe są również zmiany w przebiegu tras ze względu na panujące trudne warunki w wyższych partiach gór.

Minimalny wiek: 
Do startu w biegach etapowych ULTRA i SUPER ULTRA oraz SOLO 23 i SOLO 33 dopuszczeni są zawodnicy, którzy z dniem startu ukończyli 18 lat. Istnieje możliwość startu na dystansie INTRO oraz SOLO na dystansach 11 i 17 km dla uczestników od 16 roku życia za zgodą rodzica/opiekuna.

Ilość miejsc:
150 osób – Triada INTRO
150 osób – Triada ULTRA
150 osób – Triada SUPER ULTRA (uczestnicy, którzy ukończą dystans SUPER ULTRA mają szansę zdobyć miejsce na liście startowej biegu na 100km podczas edycji letniej. Po imprezie odbędzie się losowanie około 25-30 pozostałych wolnych miejsc, także jest dodatkowa motywacja do startu na tym dystansie ;))

50 osób – na każdym z biegów SOLO

Dodatkowo 25 miejsc z puli organizatora na dowolny dystans dla elity oraz zaproszonych gości.

Osoby niepełnoletnie:
Zgoda rodzica na start okazywana przy odbiorze pakietu
Treść: „Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……. (imię i nazwisko) w biegu TRIADA zimowa 2023. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w zawodach sportowych, oraz biorę pełna odpowiedzialność za start dziecka w zawodach. Czytelny podpis rodzica, data, miejsce”8

Zapisy prowadzone są online, linki do formularza zapisów i listy startowej dostępne są w zakładce ZAPISY

Covid-19
1. Bieg odbędzie się z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń:
– w przypadku ograniczenia dopuszczalnej ilości osób poniżej ogólnej liczby zgłoszonych zawodników w danym biegu starty odbędą się w seriach.

2. W przypadku całkowitego zakazu zgromadzeń bieg odbędzie się w formule indywidualnej na czas (zawodnicy startują pojedynczo, klasyfikacja wg czasu netto) lub w innej dopuszczalnej przepisami formule np. rajd przygodowy itp.

3. W przypadku konieczności odwołania biegu:
– jeśli to możliwe bieg zostanie przełożony na inny termin,
– w przypadku braku możliwości rozegrania zawodów w innym terminie – przełożony na kolejny rok. W takich przypadkach wpisowe jest automatycznie przenoszone na nowy termin/przyszłoroczną edycję lub (na prośbę uczestnika) zwracana będzie całość lub część wpisowego (w zależności od daty odwołania – 100%, 80%, 60%). Opłata wpisowa zawiera w sobie nie tylko udział w zawodach i pakiet startowy, ale również proces ich przygotowania – część kosztów organizacyjnych jest ponoszona wcześniej. Szczegóły i daty w zakładce „Opłaty startowe”.

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje: 

– przygotowanie zawodów, uzyskanie niezbędnych zgód,
– przeprowadzenie zawodów, zabezpieczenie medyczne, oraz ratownicze w trakcie zawodów, 
– bezzwrotny numer startowy, 
– napoje oraz wyżywienie na trasie biegu, 
– pamiątkowy medal po każdym z etapów (łącznie 3 medale po ukończeniu Etapowej Triady), natomiast uczestnicy biegów SOLO 1 medal na mecie,
– gadżet biegu.

Pakiet startowy można odbierać tylko w godzinach pracy Biura Zawodów. Nie ma możliwości odebrania pakietu później, nie ma możliwości wysyłki pakietu pocztą.

INTRO
 • 179 złotych do 20.10.2022
 • 189 złotych do 15.11.2022
 • 199 złotych do 20.12.2022
 • 219 złotych do 3.01.2023
ULTRA
 • 189 złotych do 20.10.2022
 • 199 złotych do 15.11.2022
 • 209 złotych do 20.12.2022
 • 229 złotych do 3.01.2023
SUPER ULTRA
 • 219 złotych do 20.10.2022
 • 229 złotych do 15.11.2022
 • 239 złotych do 20.12.2022
 • 259 złotych do 3.01.2023
SOLO 11 
 • 89 złotych do 15.11.2022
 • 99 złotych do 20.12.2022
 • 109 złotych do 3.01.2023
SOLO 17 
 • 99 złotych do 15.11.2022
 • 109 złotych do 20.12.2022
 • 119 złotych do 3.01.2023
SOLO 23
 • 109 złotych do 15.11.2022
 • 119 złotych do 20.12.2022
 • 129 złotych do 3.01.2023
SOLO 33
 • 129 złotych do 15.11.2022
 • 139 złotych do 20.12.2022
 • 149 złotych do 3.01.2023

Zapisani i opłaceni po 28.12.2022 nie mają gwarancji otrzymania gadżetu uczestnika w pakiecie startowym.

Przelewu dokonujemy przelewem tradycyjnym na dane:

Fundacja Kocham Góry
Gnieźnieńska 2/8
31-317 Kraków
Numer konta: 29195000012006000963550002

UWAGA!
O dopuszczeniu do startu decyduje kolejność wpłat. Po wypełnieniu limitu
zapisy będą wstrzymane. W przypadku zwolnienia się miejsc możliwe jest
przeprowadzenie drugiej fali zapisów. 

W przypadku nie pojawienia się potwierdzenia wpłaty na liście
startowej prosimy o kontakt – etapowatriada@gmail.com. Organizator nie
odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z
winy poczty lub banku.

 
 • Odwołanie zawodów z przyczyn niezależnych od organizatora

  W związku z ciągłą niepewnością związaną z organizacją wydarzeń sportowych prezentujemy procedurę zwrotów wpisowego w przypadku kiedy bieg nie będzie mógł się odbyć z powodu obostrzeń związanych z COVID-19 lub innych przyczyn niezależnych od organizatora.

  Zwrot 100% opłaty startowej w przypadku odwołania imprezy przed 20.11.2022
  Zwrot 80% opłaty startowej w przypadku odwołania imprezy przed 01.12.2022 lub przeniesienie całej opłaty na późniejszy termin/kolejny rok
  Zwrot 60% opłaty startowej w przypadku odwołania imprezy przed 12.12.2022 lub przeniesienie całej opłaty na późniejszy termin/kolejny rok.

  W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o mail w nieprzekraczalnym terminie do 2 tygodni po dokonaniu opłaty.

AUTOBUS NA START

Start pierwszego biegu w Gorcach dla dystansów INTRO, ULTRA i SOLO 17 jest usytuowany w Grywałdzie, natomiast starty etapu Beskid Sądecki dla dystansu INTRO, ULTRA, SOLO 11 i SOLO 23 w Szczawnicy. Osoby, które chcą skorzystać z transportu autobusem na start prosimy o doliczenie przy przelewie kwoty 9 złotych (jeden przejazd) lub 18 złotych (dwa przejazdy).

Jeśli chcesz na każdy start dojechać autobusem dolicz do opłaty startowej:

 • SUPER ULTRA – 0 zł (wszystkie starty w Krościenku)
 • ULTRA – 18 zł (dwa starty wyjazdowe)
 • INTRO – 18 zł (dwa starty wyjazdowe)
 • SOLO 33 – 0 zł (start w Krościenku)
 • SOLO 11, SOLO 17 i SOLO 23 – 9 zł (start wyjazdowy)

STATUETKA FINISHERA NA MEDALE

Opłata za statuetkę to 49 złotych.

Projekt statuetki.


W ostatnim kroku zapisów trzeba zaznaczyć wybór statuetki i wysłać przelewem odpowiednią łączną kwotę. Niezależnie od wybranej wersji medale z 3 etapów będą się pięknie prezentowały 😉
UWAGA! Statuetki można odbierać w godzinach pracy Biura Zawodów. Nieodebrane statuetki przepadają – statuetki nie nadają się do transportu.

CHUSTA WIELOFUNKCYJNA TRIADY

Opłata za chustę to 45 złotych. W ostatnim kroku zapisów trzeba zaznaczyć wybór chusty i wysłać przelewem odpowiednią łączną kwotę.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Istnieje możliwość przepisania swojego pakietu startowego na innego zawodnika.

Do dnia 12 grudnia zamiana jest bezpłatna. Wystarczy napisać do nas maila (etapowatriada@gmail.com) z informacją komu odstępujemy pakiet. Osoba, na którą przepisujemy pakiet, musi być zgłoszona w formularzu zapisów.

Po 12 grudnia zamiana jest płatna – opłata manipulacyjna w kwocie 30 złotych. Zmian można dokonywać do 2 stycznia 2023. Po tym terminie zamiany nie będą możliwe.

Wyposażenie obowiązkowe:
– numer startowy wraz z chipem pomiarowym,

– naładowany telefon komórkowy,

– folia NRC,

– własny kubek do uzupełniania napojów na punkcie odżywczym,

– wgrany gpx trasy na telefon lub zegarek,

– czołówka na etapie PIENINY.

Wyposażenie będzie sprawdzane w Biurze Zawodów oraz wyrywkowo w trakcie trwania zawodów.

Wyposażenie niedozwolone:

Ze względu na trudne, wieczorne warunki i wspólny start wszystkich dystansów wprowadzamy ZAKAZ korzystania z kijków podczas drugiego, wieczornego etapu PIENINY.

Limity na poszczególnych etapach: 
TRIADA INTRO

ETAP GORCE – 4 godziny (również SOLO 17)
ETAP PIENINY – 1 godzina i 30 minut
ETAP BESKID SĄDECKI – 3 godziny  (również SOLO 11)

TRIADA ULTRA

ETAP GORCE – 4 godziny
ETAP PIENINY – 1 godzina i 30 minut
ETAP BESKID SĄDECKI – 5 godzin (również SOLO 23)

Limit pośredni na Etapie Beskid Sądecki: Przehyba – 2 godziny 30 minut (10 km trasy) 

TRIADA SUPER ULTRA 

ETAP GORCE – 6 godzin i 30 minut (również SOLO 33)
ETAP PIENINY – 1 godzina i 30 minut
ETAP BESKID SĄDECKI – 6 godzin 30 minut

Limit pośredni na Etapie Gorce:

– Ochotnica Dolna – 3 godziny 15 minut (17km) – również dla SOLO 33

Limit pośredni na Etapie Beskid Sądecki: 
– Czarda – 2 godziny i 30 minut ( 13 km trasy) 
– Przehyba – 4 godziny i 30 minut (19 km trasy). 

W przypadku wyjątkowo trudnych warunków lub w przypadku zmian tras możliwa jest korekta limitów. Informacje o nowych limitach pojawią się przed startami.

PUNKTY ODŻYWCZE

ETAP 1 GORCE
Dla SUPER ULTRA – Ochotnica 17 km (również SOLO 33)

ETAP 2 PIENINY Brak punktów odżywczych

ETAP 3 BESKID SĄDECKI

 • Dla SUPER ULTRA – Czarda 13 km oraz Przehyba 19 km
 • Dla ULTRA – Przehyba 10 km (również SOLO 23)

  Punkty żywieniowe wyposażone będą w wodę, cole, rodzynki, żelki, czekoladę oraz wiele innych przysmaków.
  Dodatkowo przygotowujemy ciepłe zupy, herbatę, a może coś więcej 😉

  DEPOZYT

  Każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z depozytu. Depozyt można oddawać:

  ETAP 1 GORCE
  W jednym z autobusów z tabliczką DEPOZYT przy starcie w Grywałdzie (INTRO, ULTRA i SOLO 17).

  ETAP 2 PIENINY Brak depozytu

  ETAP 3 BESKID SĄDECKI W jednym z autobusów z tabliczką DEPOZYT przy starcie w Szczawnicy (INTRO, ULTRA, SOLO 11, SOLO 23). Dla dystansu SUPER ULTRA depozyt będzie znajdował się na starcie w Krościenku.

  PRZEPAK

  Punkty przepakowe nie są planowane.

Osoby rezygnujące z kontynuowania biegu mają obowiązek poinformowania o tym organizatora!

Osoba, która nie poinformuje o fakcie przerwania biegu zostanie obciążona kosztami poszukiwań oraz akcji ratowniczej. Rezygnację z biegu można zgłaszać na punktach pośrednich na trasie biegu oraz pod numerem telefonu, który zostanie zamieszczony na numerze startowym.

BIEGI ETAPOWE

Prowadzona będzie klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn na dystansach etapowych – INTRO ULTRA i SUPER ULTRA (miejsca 1-3). 

W biegu Etapowa Triada końcową klasyfikacje stanowi suma czasów uzyskana na poszczególnych dystansach.

Klasyfikacje będą prowadzone wg czasu brutto, czyli od wystrzału startera.

Zwycięzcy pojedynczych etapów nie będą nagradzani.

BIEGI SOLO

Dystanse SOLO będą nagradzane pamiątkowymi dyplomami i drobnymi upominkami – pierwsze trójki kobiet i mężczyzn na każdym dystansie.

Nagrody można odbierać tylko w trakcie dekoracji. Można upoważnić kogoś do odbioru nagrody. Nieodebrane nagrody przepadają.

 1. Biegi długodystansowe to coś więcej niż bieganie. Musisz być przygotowany na ekstremalne warunki oraz być gotowy fizycznie i mentalnie do podjęcia takiego wyzwania. W biegu startujesz wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosisz związane z tym ryzyko. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego. Pomyśl o ubezpieczeniu NNW.
 2. Przygotuj się odpowiednio do startu. Pogoda w trakcie biegu może się gwałtownie zmienić. Zadbaj o odpowiedni strój i wyposażenie, w szczególności: naładowany telefon komórkowy, zapas wody, żeli energetycznych oraz jedzenia, kurtkę przeciwdeszczową, folię NRC, latarkę, drobną gotówkę, GPS.
 3. Jeśli w trakcie biegu źle się poczujesz bezzwłocznie zadzwoń na numery ratownicze. Przed wykonaniem telefonu postaraj się dokładnie zlokalizować swoje położenie, powiedz, między jakimi punktami pośrednimi się znajdujesz, wymień charakterystyczne punkty, które niedawno mijałeś lub przy których się znajdujesz. Postaraj się dotrzeć do najbliższego punktu pośredniego lub wróć do poprzedniego. Zwróć szczególną uwagę na sygnały wysyłane przez organizm, nie zostawiaj decyzji o wezwaniu pomocy na ostatnią chwilę. Służby ratownicze mogą potrzebować więcej czasu żeby do Ciebie dotrzeć, jeśli znajdujesz się w utrudnionym terenie.
 4. Zainstaluj aplikację ratunek! Aplikacja ta działa w ten sposób, że wysyłasz sygnał do służb ratowniczych, a oni od razu wiedzą gdzie się znajdujesz! Najbardziej niebezpieczne w górach jest oczekiwanie na ratunek – pomyśl o ile skrócisz ten czas pokazując gdzie dokładnie jesteś.
 5. Zwróć szczególną uwagę na sygnały wysyłane przez organizm, nie zostawiaj decyzji o wezwaniu pomocy na ostatnią chwilę. Służby ratownicze mogą potrzebować więcej czasu żeby do Ciebie dotrzeć, jeśli znajdujesz się w utrudnionym terenie.
 6. Pomagaj innym! Jeśli widzisz, że inny biegacz ma problemy udziel mu pierwszej pomocy, poinformuj służby ratownicze o waszym położeniu i występujących objawach, zaopiekuj się aż do przyjazdu pomocy, lub jeśli jest taka możliwość doprowadź do najbliższego punktu pośredniego. 
 7. Szanuj inne osoby poruszające się po szlakach. Trasa biegu nie jest wyłączona z ruchu turystycznego. Zadbaj o to, żeby nie ingerować nadmiernie w środowisko w czasie biegu: nie zbaczaj z trasy, nie zostawiaj śmieci (możesz pozostawić je na najbliższym punkcie pośrednim).
 1. Warunkiem uczestnictwa w biegach jest podpisanie w biurze zawodów stosownego oświadczenia dotyczącego zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych uczestnika.
   
 2. Warunkiem uczestnictwa w biegach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Kocham Góry, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy sportowej, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w imprezie sportowej.
 4. Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprezy i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy, szczegóły przechowywania konkretnych danych określa Polityka Prywatności.
 6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 7. Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją imprezy Etapowa Triada także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem imprezy.
 8. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności.
 1. Odbiór pakietów startowych tylko w godzinach pracy Biura Zawodów.
 2. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zwolnienia z opłaty startowej specjalnie zaproszonych gości. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty startowej wolontariuszom oraz innym osobom pomocnym w organizacji biegu.
 4. Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się do przepisów ruchu drogowego, oraz wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
 5. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 6. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 7. Służby zabezpieczające trasę biegu, służby medyczne oraz Organizator mają prawo zakazać dalszego kontynuowania biegu przez zawodnika u którego zachodzi podejrzenie złego stanu zdrowia lub głębokiego wyczerpania zagrażającego zdrowiu zawodnika. Decyzja jest niepodważalna.
 8. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
 9. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie.
 10. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora oraz odpowiednich służb kierujących ruchem. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
 11. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego.
 12. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 13. Uczestnicy na mecie zwracają chipy pomiarowe. Uczestnicy, którzy nie zwrócą chipa pomiarowego na mecie zobowiązują się do zapłacenia kary finansowej w wysokości 100 złotych.
 14. Uczestnicy odpowiadają finansowo za wyrządzone przez siebie szkody powstałe na terenie bazy zawodów.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz zmian trasy. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej.
 16. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.