Regulamin - Triada Zimowa 2022

Piątek (7.01) 

18:00 – 21:00 Biuro zawodów (Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Krościenku nad Dunajcem, ul. Zdrojowa 11) 

Sobota (8.01) 
07:15 – 09:30 Biuro zawodów (Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Krościenku nad Dunajcem, ul. Zdrojowa 11)
08:00 Start biegu GORCE – 33 km (ULTRA) – ul. Kościuszki przy OSP w Krościenku
10:00 Odjazd autobusów do Grywałdu (MARATON) – Duży parking nad Dunajcem naprzeciwko Kościoła
10:15 Odjazd autobusów do Grywałdu (INTRO) – Duży parking nad Dunajcem naprzeciwko Kościoła
11:00 Start biegu GORCE – (INTRO 16 km i MARATON 18 km)
19:30 Start Biegu – NOCNE PIENINY – 6 km (INTRO, MARATON i ULTRA) – ul. Wojtyły przy Karczmie Stajkowa w Krościenku
Niedziela (9.01)
08:30 Start Biegu – BESKID SĄDECKI – 31 km (ULTRA)  – ul. Zdrojowa plac przy moście w Krościenku
08:00-08:45 – Biuro zawodów tylko dla dystansu BESKID SOLO 11km – ul. Zdrojowa plac przy moście w Krościenku
09:00 Odjazd autobusów do Szczawnicy (MARATON) – Duży parking nad Dunajcem naprzeciwko Kościoła

09:45 Odjazd autobusów do Szczawnicy (INTRO i BESKID SOLO) – Duży parking nad Dunajcem naprzeciwko Kościoła
09:45 Start Biegu – BESKID SĄDECKI – 22 km (MARATON)
10:30 Start Biegu – BESKID SĄDECKI – 11 km (INTRO) oraz BESKID SOLO – 11 km
14:00 Dekoracja wszystkie dystanse
 

Trasy dostępne będą w zakładce TRASY I PROFILE

Triada to bieg etapowy, złożony z trzech etapów.
Do wybory są trzy dystanse etapowe i jeden SOLO:

Triada Intro ~33 km (16+6+11),
Triada Maraton ~46 km (18+6+22) i

Triada Ultra ~70 km (33+6+31)

Beskid SOLO ~ 11 km

Organizator ma prawo do zmiany trasy oraz dystansu z powodów bezpieczeństwa nawet w dniu biegu. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani niezwłocznie po podjęciu decyzji o zmianie.

Jaki dystans będzie dla Ciebie odpowiedni?

Pamiętaj, że podane dystanse to suma wszystkich etapów, a to liczy się trochę inaczej niż ciągły bieg. Najlepiej zwrócić uwagę na najdłuższy etap danej Triady i wg niego ustalić swoje siły.


TRIADA INTRO 
– łącznie około 33 km

Jest to dystans idealny dla początkujących biegaczy górskich. Dystanse i limity czasu są tak dopasowane, aby osoby, które nie mają jeszcze długiej górskiej historii miały szanse poradzić sobie z poszczególnymi etapami. Nie znaczy to, że będzie łatwo!


TRIADA MARATON 
– łącznie około 46 km

Na tym dystansie na pewno przyda się już doświadczenie w bieganiu po górach lub przebiegnięcie na płaskich trasach dystansu co najmniej półmaratońskiego. Najdłuższy etap 22 km da się mocno we znaki, bo stojąc na starcie będziecie mieć już w nogach 24 km z poprzedniego dnia, a na dodatek jest to etap z największymi przewyższeniami.  Dobra regeneracja to podstawa!


TRIADA ULTRA 
– łącznie około 70 km

Czego możecie się spodziewać po najdłuższym dystansie?  Porządnej dawki gór w zimowej odsłonie. Do startu na tym dystansie zachęcamy doświadczonych biegaczy górskich. Pamiętajmy, że w zimie czas biegu znacznie się wydłuża i dystans odczuwalnie wydaje się być dużo dłuższy niż jest w rzeczywistości. Ale to już przecież sami wiecie W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, przebieg trasy oraz długość mogą ulec zmianie. 


BESKID SOLO 
– około 11 km
 Dla wszystkich tych, którzy nie mogą być z nami przez cały weekend oraz dla początkujących biegaczy górskich.

Przebieg tras może również ulec zmianie na skutek wprowadzonych obostrzeń sanitarnych, które uniemożliwią transport autobusowy na starty biegów.

Minimalny wiek: 
Do startu dopuszczeni są zawodnicy, którzy z dniem startu ukończyli 16 lat.

Ilość miejsc:
150 osób – Triada Intro
150 osób – Triada Maraton
150 osób – Triada Ultra

50 osób – Beskid SOLO

Dodatkowo 25 miejsc z puli organizatora na dowolny dystans dla elity oraz zaproszonych gości.

Osoby niepełnoletnie:
Zgoda rodzica na start okazywana przy odbiorze pakietu
Treść: „Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……. (imię i nazwisko) w biegu TRIADA zimowa 2022. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w zawodach sportowych, oraz biorę pełna odpowiedzialność za start dziecka w zawodach. Czytelny podpis rodzica, data, miejsce”

Zapisy prowadzone są online, linki do formularza zapisów i listy startowej dostępne są w zakładce ZAPISY. Zapisy trwają do 2.01.2022

Covid-19
1. Bieg odbędzie się z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń:
– w przypadku ograniczenia dopuszczalnej ilości osób poniżej ogólnej liczby zgłoszonych zawodników w danym biegu starty odbędą się w seriach.

2. W przypadku całkowitego zakazu zgromadzeń bieg odbędzie się w formule indywidualnej na czas (zawodnicy startują pojedynczo, klasyfikacja wg czasu netto) lub w innej dopuszczalnej przepisami formule np. rajd przygodowy itp.

3. W przypadku konieczności odwołania biegu:
– jeśli to możliwe bieg zostanie przełożony na inny termin,
– w przypadku braku możliwości rozegrania zawodów w innym terminie – przełożony na kolejny rok. W takich przypadkach wpisowe jest automatycznie przenoszone na nowy termin/przyszłoroczną edycję lub (na prośbę uczestnika) zwracana będzie całość lub część wpisowego (w zależności od daty odwołania – 100%, 80%, 60%). Opłata wpisowa zawiera w sobie nie tylko udział w zawodach i pakiet startowy, ale również proces ich przygotowania – część kosztów organizacyjnych jest ponoszona wcześniej. Szczegóły i daty w zakładce „Opłaty startowe”.

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje: 

– przygotowanie zawodów, uzyskanie niezbędnych zgód,
– przeprowadzenie zawodów, zabezpieczenie medyczne, oraz ratownicze w trakcie zawodów, 
– bezzwrotny numer startowy, 
– napoje oraz wyżywienie na trasie biegu, 
– pamiątkowy medal po każdym z etapów (łącznie 3 medale po ukończeniu Etapowej Triady), 
– gadżet biegu

Pakiet startowy można odbierać tylko w godzinach pracy Biura Zawodów. Nie ma możliwości odebrania pakietu później, nie ma możliwości wysyłki pakietu pocztą.

ULTRA
 • 199 złotych do 22.11.2021
 • 219 złotych do 04.01.2022
MARATON
 • 179 złotych do 22.11.2021
 • 199 złotych do 04.01.2022
INTRO
 • 159 złotych do 22.11.2021
 • 179 złotych do 04.01.2022
BESKID SOLO
 • 79 złotych do 22.11.2021
 • 99 złotych do 04.01.2022

  Dane do przelewu:
  Fundacja Kocham Góry
  Gnieźnieńska 2/8
  31-317 Kraków
  Numer konta: 29195000012006000963550002

UWAGA!
O dopuszczeniu do startu decyduje kolejność wpłat. Po wypełnieniu limitu
zapisy będą wstrzymane. W przypadku zwolnienia się miejsc możliwe jest
przeprowadzenie drugiej fali zapisów. 

W przypadku nie pojawienia się potwierdzenia wpłaty na liście
startowej prosimy o kontakt – etapowatriada@gmail.com. Organizator nie
odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z
winy poczty lub banku.

 
 • Odwołanie zawodów z przyczyn niezależnych od organizatora

  W związku z ciągłą niepewnością związaną z organizacją wydarzeń sportowych prezentujemy procedurę zwrotów wpisowego w przypadku kiedy bieg nie będzie mógł się odbyć z powodu obostrzeń związanych z COVID-19 lub innych przyczyn niezależnych od organizatora.

  Zwrot 100% opłaty startowej w przypadku odwołania imprezy przed 20.11.2021
  Zwrot 80% opłaty startowej w przypadku odwołania imprezy przed 10.12.2021 lub przeniesienie całej opłaty na późniejszy termin/kolejny rok
  Zwrot 60% opłaty startowej w przypadku odwołania imprezy przed 20.12.2021 lub przeniesienie całej opłaty na późniejszy termin/kolejny rok.

  W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o mail w nieprzekraczalnym terminie do 2 tygodni po dokonaniu opłaty.

AUTOBUS NA START

Start pierwszego biegu w Gorcach dla dystansów INTRO i MARATON jest usytuowany w Grywałdzie, natomiast starty etapu Beskid Sądecki dla dystansu INTRO, MARATON i BESKID SOLO w Szczawnicy. Osoby, które chcą skorzystać z transportu autobusem na start prosimy o doliczenie przy przelewie kwoty 9 złotych (jeden przejazd) lub 18 złotych (dwa przejazdy).

Jeśli chcesz na każdy start dojechać autobusem dolicz do opłaty startowej:

 • ULTRA – 0 zł (wszystkie starty w Krościenku)
 • MARATON – 18 zł (dwa starty wyjazdowe)
 • INTRO – 18 zł (dwa starty wyjazdowe)
 • BESKID SOLO – 9 zł (start wyjazdowy)

STATUETKA FINISHERA NA MEDALE


Opłata za statuetkę to 39 złotych.


Opłata za statuetkę to 29 złotych.

W ostatnim kroku zapisów trzeba zaznaczyć wybór statuetki i wysłać przelewem odpowiednią łączną kwotę. Niezależnie od wybranej wersji medale z 3 etapów będą się pięknie prezentowały 😉
UWAGA! Statuetki można odbierać w godzinach pracy Biura Zawodów. Nieodebrane statuetki przepadają – statuetki nie nadają się do transportu.

CHUSTA WIELOFUNKCYJNA TRIADY


Opłata za chustę to 35 złotych. W ostatnim kroku zapisów trzeba zaznaczyć wybór chusty i wysłać przelewem odpowiednią łączną kwotę.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Istnieje możliwość przepisania swojego pakietu startowego na innego zawodnika.

Do dnia 28 grudnia zamiana jest bezpłatna. Wystarczy napisać do nas maila (etapowatriada@gmail.com) z informacją komu odstępujemy pakiet. Osoba, na którą przepisujemy pakiet, musi być zgłoszona w formularzu zapisów.

Po 28 grudnia zamiana jest płatna – opłata manipulacyjna w kwocie 30 złotych. Zmian można dokonywać do 2 stycznia 2022. Po tym terminie zamiany nie będą możliwe.

Wyposażenie obowiązkowe:
– numer startowy wraz z chipem pomiarowym,
– naładowany telefon komórkowy,
– wgrany gpx trasy na telefon lub zegarek,
– pojemniki na wodę co najmniej 0,5l (oprócz etapu Pieniny)
– czołówka na etapie PIENINY.

Wyposażenie będzie sprawdzane w Biurze Zawodów oraz wyrywkowo w trakcie trwania zawodów.

Limity na poszczególnych etapach: 
TRIADA INTRO

ETAP GORCE – 3 godziny 30 minut
ETAP PIENINY – 1 godzina i 30 minut
ETAP BESKID SĄDECKI – 3 godziny 

TRIADA MARATON

ETAP GORCE – 3 godziny i 30 minut
ETAP PIENINY – 1 godzina i 30 minut
ETAP BESKID SĄDECKI – 5 godzin 

Limit pośredni na Etapie Beskid Sądecki: Przehyba – 2 godziny 30 minut (10 km trasy) 

TRIADA ULTRA 

ETAP GORCE – 6 godzin i 30 minut
ETAP PIENINY – 1 godzina i 30 minut
ETAP BESKID SĄDECKI – 6 godzin 30 minut

Limit pośredni na Etapie Gorce:

– Ochotnica Dolna – 3 godziny 30 minut (19km)

Limit pośredni na Etapie Beskid Sądecki: 
– Czarda – 2 godziny i 30 minut ( 13 km trasy) 
– Przehyba – 4 godziny i 30 minut (19 km trasy). 

BESKID SOLO – 3 godziny

Limit pośredni na Etapie Gorce:
– Ochotnica 3 godziny i 15 minut (17 km trasy)

W przypadku wyjątkowo trudnych warunków lub w przypadku zmian tras możliwa jest korekta limitów. Informacje o nowych limitach pojawią się przed startami.

PUNKTY ODŻYWCZE

ETAP 1 GORCE
Dla Ultra – Ochotnica 17 km

ETAP 2 PIENINY Brak punktów odżywczych

ETAP 3 BESKID SĄDECKI

 • Dla Ultra – Czarda 13 km oraz Przehyba 19 km
 • Dla Maratonu – Przehyba 10 km

  Punkty żywieniowe wyposażone będą w wodę, cole, rodzynki, żelki, czekoladę oraz wiele innych przysmaków.
  Dodatkowo przygotowujemy ciepłe zupy, herbatę, a może coś więcej 😉

  DEPOZYT

  Każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z depozytu. Depozyt można oddawać:

  ETAP 1 GORCE
  W jednym z autobusów z tabliczką DEPOZYT przy starcie w Grywałdzie (MARATON i INTRO).

  ETAP 2 PIENINY Brak depozytu

  ETAP 3 BESKID SĄDECKI W jednym z autobusów z tabliczką DEPOZYT przy starcie w Szczawnicy (MARATON, INTRO, BESKID SOLO). Dla dystansu ULTRA depozyt będzie znajdował się na starcie w Krościenku.

  PRZEPAK

  Punkty przepakowe nie są planowane.

Osoby rezygnujące z kontynuowania biegu mają obowiązek poinformowania o tym organizatora!

Osoba, która nie poinformuje o fakcie przerwania biegu zostanie obciążona kosztami poszukiwań oraz akcji ratowniczej. Rezygnację z biegu można zgłaszać na punktach pośrednich na trasie biegu oraz pod numerem telefonu, który zostanie zamieszczony na numerze startowym.

Prowadzona będzie klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn na dystansach Intro, Maraton i Ultra oraz Beskid SOLO (miejsca 1-3). 

  W biegu Etapowa Triada końcową klasyfikacje stanowi suma czasów uzyskana na poszczególnych dystansach.

  Klasyfikacje będą prowadzone wg czasu brutto, czyli od wystrzału startera.

  Zwycięzcy pojedynczych etapów nie będą nagradzani.

  Nagrody można odbierać tylko w trakcie dekoracji. Można upoważnić kogoś do odbioru nagrody. Nieodebrane nagrody przepadają.

  1. Biegi długodystansowe to coś więcej niż bieganie. Musisz być przygotowany na ekstremalne warunki oraz być gotowy fizycznie i mentalnie do podjęcia takiego wyzwania. W biegu startujesz wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosisz związane z tym ryzyko. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego. Pomyśl o ubezpieczeniu NNW.
  2. Przygotuj się odpowiednio do startu. Pogoda w trakcie biegu może się gwałtownie zmienić. Zadbaj o odpowiedni strój i wyposażenie, w szczególności: naładowany telefon komórkowy, zapas wody, żeli energetycznych oraz jedzenia, kurtkę przeciwdeszczową, folię NRC, latarkę, drobną gotówkę, GPS.
  3. Jeśli w trakcie biegu źle się poczujesz bezzwłocznie zadzwoń na numery ratownicze. Przed wykonaniem telefonu postaraj się dokładnie zlokalizować swoje położenie, powiedz, między jakimi punktami pośrednimi się znajdujesz, wymień charakterystyczne punkty, które niedawno mijałeś lub przy których się znajdujesz. Postaraj się dotrzeć do najbliższego punktu pośredniego lub wróć do poprzedniego. Zwróć szczególną uwagę na sygnały wysyłane przez organizm, nie zostawiaj decyzji o wezwaniu pomocy na ostatnią chwilę. Służby ratownicze mogą potrzebować więcej czasu żeby do Ciebie dotrzeć, jeśli znajdujesz się w utrudnionym terenie.
  4. Zainstaluj aplikację ratunek! Aplikacja ta działa w ten sposób, że wysyłasz sygnał do służb ratowniczych, a oni od razu wiedzą gdzie się znajdujesz! Najbardziej niebezpieczne w górach jest oczekiwanie na ratunek – pomyśl o ile skrócisz ten czas pokazując gdzie dokładnie jesteś.
  5. Zwróć szczególną uwagę na sygnały wysyłane przez organizm, nie zostawiaj decyzji o wezwaniu pomocy na ostatnią chwilę. Służby ratownicze mogą potrzebować więcej czasu żeby do Ciebie dotrzeć, jeśli znajdujesz się w utrudnionym terenie.
  6. Pomagaj innym! Jeśli widzisz, że inny biegacz ma problemy udziel mu pierwszej pomocy, poinformuj służby ratownicze o waszym położeniu i występujących objawach, zaopiekuj się aż do przyjazdu pomocy, lub jeśli jest taka możliwość doprowadź do najbliższego punktu pośredniego. 
  7. Szanuj inne osoby poruszające się po szlakach. Trasa biegu nie jest wyłączona z ruchu turystycznego. Zadbaj o to, żeby nie ingerować nadmiernie w środowisko w czasie biegu: nie zbaczaj z trasy, nie zostawiaj śmieci (możesz pozostawić je na najbliższym punkcie pośrednim).
  1. Warunkiem uczestnictwa w biegach jest podpisanie w biurze zawodów stosownego oświadczenia dotyczącego zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych uczestnika.
    
  2. Warunkiem uczestnictwa w biegach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Kocham Góry, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy sportowej, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu.
  3. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w imprezie sportowej.
  4. Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprezy i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy, szczegóły przechowywania konkretnych danych określa Polityka Prywatności.
  6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
  7. Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją imprezy Etapowa Triada także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem imprezy.
  8. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności.
  1. Odbiór pakietów startowych tylko w godzinach pracy Biura Zawodów.
  2. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
  3. Organizator zastrzega sobie możliwość zwolnienia z opłaty startowej specjalnie zaproszonych gości. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty startowej wolontariuszom oraz innym osobom pomocnym w organizacji biegu.
  4. Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się do przepisów ruchu drogowego, oraz wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
  5. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
  6. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
  7. Służby zabezpieczające trasę biegu, służby medyczne oraz Organizator mają prawo zakazać dalszego kontynuowania biegu przez zawodnika u którego zachodzi podejrzenie złego stanu zdrowia lub głębokiego wyczerpania zagrażającego zdrowiu zawodnika. Decyzja jest niepodważalna.
  8. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
  9. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie.
  10. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora oraz odpowiednich służb kierujących ruchem. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
  11. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego.
  12. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
  13. Uczestnicy na mecie zwracają chipy pomiarowe. Uczestnicy, którzy nie zwrócą chipa pomiarowego na mecie zobowiązują się do zapłacenia kary finansowej w wysokości 100 złotych.
  14. Uczestnicy odpowiadają finansowo za wyrządzone przez siebie szkody powstałe na terenie bazy zawodów.
  15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz zmian trasy. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej.
  16. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.