Regulamin TRIADA zimowa


Gdzie?

 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

Kiedy?

 6-7 STYCZNIA 2018

Dystans?

Triada Maraton 45 km (16+11+18)

Triada Ultra 60 km (16+11+33)

1. PROGRAM

Piątek (5.01)

18:00 – 19:45     Biuro zawodów (Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Krościenku nad Dunajcem, ul. Zdrojowa 11)

20:00                  Odprawa (osoby które nie będą mogły być osobiście na odprawie mają obowiązek obejrzeć ją na stronie)

20:30 – 21:00    Biuro zawodów (Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Krościenku nad Dunajcem, ul. Zdrojowa 11)

 

Sobota (6.01)

08:45 – 10:00      Biuro zawodów Biuro zawodów (Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Krościenku nad Dunajcem, ul. Zdrojowa 11)

10:20                   Zbiórka do odjazdu autokarem (parking naprzeciwko Kościoła)

11:00                   Start biegu GORCE – 16 km (Triada Maraton i Triada Ultra)

15:00                   Limit czasu na ukończenie biegu

19:00                   Start Biegu – NOCNE PIENINY – 11 km (Triada Maraton i Triada Ultra)

21:00                   Limit czasu na ukończenie biegu

 

Niedziela (7.01)

09:30                    Start Biegu – BESKID SĄDECKI – 33 km (Triada Ultra)

9:45                      Zbiórka do odjazdu autokarem dla Triady Maraton parking naprzeciwko Kościoła)

10:30                    Start Biegu – BESKID SĄDECKI – 18 km (Triada Maraton)

16:00                    Limit czasu na ukończenie biegu

16:30                    Dekoracja Zwycięzców

Pożegnanie uczestników

 

2. TRASA

Trasy dostępne są w zakładce TRASY I PROFILE

Triada to bieg etapowy, złożony z trzech etapów.

Do wybory są dwa dystanse: Triada Maraton 45 km (16+11+18) i Triada Ultra 60 km (16+11+33).

Organizator ma prawo do zmiany trasy oraz dystansu z powodów bezpieczeństwa nawet w dniu biegu. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani niezwłocznie po podjęciu decyzji o zmianie.

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

Minimalny wiek:            Do startu dopuszczeni są zawodnicy, którzy z dniem startu ukończyli 16 lat.

Limit uczestników:        500 osób łącznie na obu dystansach

Osoby niepełnoletnie:   Zgoda rodzica na start okazywana przy odbiorze pakietu

Treść:

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……. (imię i nazwisko) w biegu Triada zimowa 2018. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w zawodach sportowych, oraz biorę pełna odpowiedzialność za start dziecka w zawodach.

Czytelny podpis rodzica, data, miejsce

 

4. ZAPISY

Zapisy prowadzone będą online, linki do formularza zapisów i listy startowej dostępne są w zakładce ZAPISY.

W przypadku dostępności miejsc, zapisy będą prowadzone również w biurze zawodów.

 

5. PAKIET STARTOWY

Każdy uczestnik otrzymuje:             

– zabezpieczenie medyczne, oraz ratownicze w trakcie zawodów,

– bezzwrotny numer startowy,

– napoje oraz wyżywienie na trasie biegu,

– pamiątkowy medal po każdym z etapów (łącznie 3 medale po ukończeniu Etapowej Triady),

– pamiątkowa opaska z grafiką Triady.

 

Dodatkowo istnieje opcja dokupienia pamiątkowej Triadowej chusty wielofunkcyjnej dla chętnych.

6. OPŁATY STARTOWE

Dystans

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Biuro zawodów

Triada Maraton 129 zł 139 zł 149 zł 159 zł 169 zł 180 zł
Triada Ultra 149 zł 159 zł 169 zł 179 zł 189 zł 200 zł

 

Opłaty można dokonać już tylko w biurze zawodów.

Jeśli przesłałeś już opłatę startową, a chciałbyś domówić dodatkowo chustę wielofunkcyjną wystarczy napisać do nas maila na etapowatriada@gmail.com

W przypadku nie pojawienia się potwierdzenia wpłaty na liście startowej prosimy o kontakt – etapowatriada@gmail.com. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o mail w nieprzekraczalnym terminie do 2 tygodni po dokonaniu opłaty.

 

7. OPŁATY DODATKOWE

CHUSTA WIELOFUNKCYJNA

Osoby chętne mogą powiększyć swój pakiet startowy o Triadową chustę wielofunkcyjną. Aby to zrobić należy w formularzu zapisów wybrać odpowiednią pozycję, a do opłaty startowej dodać 39 zł.

AUTOBUS

Start pierwszego biegu w Gorcach dla wszystkich jest usytuowany w Grywałdzie, natomiast start krótszego biegu w Beskidzie Sądeckim w Szczawnicy (Czarda). Osoby, które chcą skorzystać z transportu autobusem na start prosimy o doliczenie przy przelewie kwoty 5 złotych (jeden przejazd) lub 10 złotych (dwa przejazdy).

To oznacza, że uczestnicy ultra mają tylko jeden start poza Krościenkiem, a uczestnicy maratonu mają dwa starty poza Krościenkiem. Jeśli startujesz w ultra i chcesz poruszać się autobusem wystarczy do wpisowego dodać kwotę 5 zł.

 

8. ZAMIANA ZAWODNIKA

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Istnieje możliwość przepisania swojego pakietu startowego na innego zawodnika.

Do dnia 20 grudnia zamiana jest bezpłatna. Wystarczy napisać do nas maila (etapowatriada@gmail.com) z informacją komu odstępujemy pakiet. Osoba, na którą przepisujemy pakiet, musi być zgłoszona w formularzu zapisów.

Po 20 grudnia zamiana jest płatna – opłata manipulacyjna w kwocie 30 złotych. Zmian można dokonywać do 28 grudnia.


9. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

– numer startowy wraz z chipem pomiarowym,

– naładowany telefon komórkowy,

– wgrany gpx trasy na telefon lub zegarek,

– pojemniki na wodę co najmniej 0,5l,

– czołówka na etapie PIENINY.

 

10. LIMITY 

Limity na poszczególnych etapach:

PIENINY – 2 godz.

GORCE – 4 godz.

BESKID SĄDECKI (18km) – 5 godz

BESKID SĄDECKI (33km) – 6,5 godz

 

11. PUNKTY ODŻYWCZE / DEPOZYT / PRZEPAK                

Każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z depozytu. 

Punkty żywieniowe wyposażone będą w ciepłe napoje, wodę, pepsi, ciasto, rodzynki, czekoladę i wiele innych smakołyków.

Lokalizacja punktów żywieniowych zostanie podana na odprawie.

Punkty przepakowe nie są planowane.

 

12. REZYGNACJA Z BIEGU W TRAKCIE ZAWODÓW                      

Osoby rezygnujące z kontynuowania biegu mają obowiązek poinformowania o tym organizatora!

Osoba, która nie poinformuje o fakcie przerwania biegu zostanie obciążona kosztami poszukiwań oraz akcji ratowniczej. Rezygnację z biegu można zgłaszać na punktach pośrednich na trasie biegu oraz pod numerem telefonu, który zostanie zamieszczony na mapie, którą otrzyma każdy uczestnik.

 

13. KLASYFIKACJE             

Prowadzona będzie klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn na dystansach Maraton i Ultra (miejsca 1-3).

W biegu etapowym Triada końcową klasyfikacje stanowi suma czasów uzyskana na poszczególnych dystansach.

Klasyfikacje będą prowadzone wg czasu brutto.

Zwycięzcy pojedynczych etapów nie będą nagradzani.

 

14. BEZPIECZEŃSTWO  

 1. Biegi długodystansowe to coś więcej niż bieganie. Musisz być przygotowany na ekstremalne warunki oraz być gotowy fizycznie i mentalnie do podjęcia takiego wyzwania. W biegu startujesz wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosisz związane z tym ryzyko. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego. Pomyśl o ubezpieczeniu NNW.
 2. Przygotuj się odpowiednio do startu. Pogoda w trakcie biegu może się gwałtownie zmienić. Zadbaj o odpowiedni strój i wyposażenie, w szczególności: naładowany telefon komórkowy, zapas wody, żeli energetycznych oraz jedzenia, kurtkę przeciwdeszczową, folię NRC, latarkę, drobną gotówkę, GPS.
 3. Jeśli w trakcie biegu źle się poczujesz bezzwłocznie zadzwoń na numery ratownicze. Przed wykonaniem telefonu postaraj się dokładnie zlokalizować swoje położenie, powiedz, między jakimi punktami pośrednimi się znajdujesz, wymień charakterystyczne punkty, które niedawno mijałeś lub przy których się znajdujesz. Postaraj się dotrzeć do najbliższego punktu pośredniego lub wróć do poprzedniego. Zwróć szczególną uwagę na sygnały wysyłane przez organizm, nie zostawiaj decyzji o wezwaniu pomocy na ostatnią chwilę. Służby ratownicze mogą potrzebować więcej czasu żeby do Ciebie dotrzeć, jeśli znajdujesz się w utrudnionym terenie.
 4. Zainstaluj aplikację ratunek! Aplikacja ta działa w ten sposób, że wysyłasz sygnał do służb ratowniczych, a oni od razu wiedzą gdzie się znajdujesz! Najbardziej niebezpieczne w górach jest oczekiwanie na ratunek – pomyśl o ile skrócisz ten czas pokazując gdzie dokładnie jesteś.
 5. Pomagaj innym! Jeśli widzisz, że inny biegacz ma problemy udziel mu pierwszej pomocy, poinformuj służby ratownicze o waszym położeniu i występujących objawach, zaopiekuj się aż do przyjazdu pomocy, lub jeśli jest taka możliwość doprowadź do najbliższego punktu pośredniego. 
 6. Szanuj inne osoby poruszające się po szlakach. Trasa biegu nie jest wyłączona z ruchu turystycznego. Zadbaj o to, żeby nie ingerować nadmiernie w środowisko w czasie biegu: nie zbaczaj z trasy, nie zostawiaj śmieci (możesz pozostawić je na najbliższym punkcie pośrednim).

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Odbiór pakietów startowych tylko w godzinach pracy Biura Zawodów.
 2. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zwolnienia z opłaty startowej specjalnie zaproszonych gości. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty startowej wolontariuszom oraz innym osobom pomocnym w organizacji biegu.
 4. Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się do przepisów ruchu drogowego, oraz wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
 5. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 6. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 7. Służby zabezpieczające trasę biegu, służby medyczne oraz Organizator mają prawo zakazać dalszego kontynuowania biegu przez zawodnika u którego zachodzi podejrzenie złego stanu zdrowia lub głębokiego wyczerpania zagrażającego zdrowiu zawodnika. Decyzja jest niepodważalna.
 8. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
 9. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie.
 10. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora oraz odpowiednich służb kierujących ruchem. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
 11. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego.
 12. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 13. Uczestnicy na mecie zwracają chipy pomiarowe. Uczestnicy, którzy nie zwrócą chipa pomiarowego na mecie zobowiązują się do zapłacenia kary finansowej w wysokości 100 złotych.
 14. Uczestnicy odpowiadają finansowo za wyrządzone przez siebie szkody powstałe na terenie bazy zawodów.
 15. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie, w celach związanych z organizacją i promocją imprez Organizatora. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii i filmów w relacji i materiałach promocyjnych. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych zdjęć w szczególności do upublicznienia, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby wyrażającej zgodę na publikację wizerunku. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz zmian trasy. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej.
 17. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

ORGANIZATOR:

Fundacja Kocham Góry

Runonline.pl – Centrum Treningu Biegowego

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem – Jan Dyda

 

16. KONTAKT

e-mail: etapowatriada@gmail.com