Trasy Triada Letnia

INTRO

~30KM (17+6+11)

ULTRA

~50KM (17+6+27)

SUPER ULTRA

~80KM (33+6+39)