Regulamin - Triada Letnia 2023

Uwaga! Podane godziny mogą ulec zmianie!
Piątek (22.09) 

18:00 – 21:00 Biuro zawodów (Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Krościenku nad Dunajcem, ul. Zdrojowa 11 ) 

Sobota (23.09) 
RANO
06:00 – 06:30 Biuro zawodów BIEG TRZECH PASM 103km i SOLO 51 (Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Krościenku nad Dunajcem, ul. Zdrojowa 11)
06:50 Odjazd autobusów (BTP 103 i SOLO 51) – Duży parking nad Dunajcem naprzeciwko Kościoła
07:30 Start biegu GORCE – 50 km (BTP 103 i SOLO 51) – Ochotnica Dolna
08:30 – 09:45 Biuro zawodów (Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Krościenku nad Dunajcem, ul. Zdrojowa 11)
10:30 Odjazd autobusów (ULTRA i SOLO 17) – Duży parking nad Dunajcem naprzeciwko Kościoła
10:45 Odjazd autobusów (INTRO) – Duży parking nad Dunajcem naprzeciwko Kościoła
11:30 Start biegu GORCE – 17 km (INTRO, ULTRA i SOLO 17) – Szkoła Podstawowa w Grywałdzie
 
WIECZÓR
19:00 Start wspólny Biegu – NOCNE PIENINY – 6 km (INTRO, ULTRA) oraz 12 km (BTP 103)
 
Niedziela (24.09)
07:30 Odjazd autobusów (BTP 103) – Duży parking nad Dunajcem naprzeciwko Kościoła

08:00 Start Biegu BESKID SĄDECKI – 40 km (BTP 103) – Szczawnica, ul. Pienińska

09:15 Odjazd autobusów (ULTRA i SOLO 27) – Duży parking nad Dunajcem naprzeciwko Kościoła

10:00 Start Biegu BESKID SĄDECKI – 27 km (ULTRA i SOLO 27) – Jaworki, wejście do Rezerwatu Biała Woda
10:45 Odjazd autobusów (INTRO i SOLO 11) – Duży parking nad Dunajcem naprzeciwko Kościoła
11:30 Start Biegu BESKID SĄDECKI – 11 km (INTRO i SOLO 11) – Szczawnica, Plac Dietla
15:00 Dekoracja, losowanie nagród i zakończenie imprezy

Program minutowy może ulec zmianie! Prosimy o sprawdzenie w ostatnim tygodniu przed biegiem aktualnego programu!

Trasy dostępne będą w zakładce TRASY

Triada to bieg etapowy, złożony z trzech etapów. Możesz wybrać całą etapówkę lub jeden z biegów SOLO.

Do wybory są trzy dystanse etapowe:

INTRO ~34 km (17+6+11),
ULTRA ~50 km (17+6+27),

BIEG TRZECH PASM ~103 km (51+12+40)

oraz biegi SOLO:

Sobota (SOLO 17 i SOLO 51)

Niedziela (SOLO 11 i SOLO 27)

Dystanse SOLO startują razem z odpowiednim etapem dystansu etapowego.

Organizator ma prawo do zmiany trasy oraz dystansu z powodów bezpieczeństwa nawet w dniu biegu. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani niezwłocznie po podjęciu decyzji o zmianie.

 

Minimalny wiek: 
Do startu dopuszczeni są zawodnicy, którzy z dniem startu ukończyli 16 lat (INTRO oraz SOLO 11 i SOLO 17), oraz 18 lat pozostałe dystanse.

Ilość miejsc:
150 osób – INTRO
150 osób – ULTRA
60 osób – BIEG TRZECH PASM

50 osób – każdy z biegów SOLO

Dodatkowo 10 miejsc z puli organizatora na dowolny dystans dla elity oraz zaproszonych gości.

Osoby niepełnoletnie:
Zgoda rodzica na start okazywana przy odbiorze pakietu
Treść: „Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……. (imię i nazwisko) w biegu TRIADA letnia 2023. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w zawodach sportowych, oraz biorę pełna odpowiedzialność za start dziecka w zawodach. Czytelny podpis rodzica, data, miejsce”

Odbieranie pakietu za kogoś:

Ja ………………………………..(imię i nazwisko osoby upoważniającej) upoważniam do odbioru swojego pakietu startowego na bieg Etapowa Triada 2023 ………………………………….. (imię i nazwisko osoby która odbierze pakiet).

Czytelny podpis osoby która upoważnia do odbioru, data, miejsce

Uwaga! osoba odbierająca pakiet musi mieć ze sobą swój dokument potwierdzający tożsamość.

Zapisy ruszają w lutym 2023. Informacje dostępne będą w zakładce ZAPISY.

Covid-19
1. Bieg odbędzie się z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń:
– w przypadku ograniczenia dopuszczalnej ilości osób poniżej ogólnej liczby zgłoszonych zawodników w danym biegu starty odbędą się w seriach.

2. W przypadku całkowitego zakazu zgromadzeń bieg odbędzie się w formule indywidualnej na czas (zawodnicy startują pojedynczo, klasyfikacja wg czasu netto)

3. W przypadku konieczności odwołania biegu:
– jeśli to możliwe bieg zostanie przełożony na inny termin,
– w przypadku braku możliwości rozegrania zawodów w innym terminie – przełożony na kolejny rok. W takich przypadkach wpisowe jest automatycznie przenoszone na nowy termin/przyszłoroczną edycję lub (na prośbę uczestnika) zwracana będzie całość lub część wpisowego (w zależności od daty odwołania – 100%, 80%, 60%). Opłata wpisowa zawiera w sobie nie tylko udział w zawodach i pakiet startowy, ale również proces ich przygotowania – część kosztów organizacyjnych jest ponoszona wcześniej. Szczegóły i daty w zakładce „Opłaty startowe”.

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje: 

– przygotowanie zawodów, uzyskanie niezbędnych zgód,
– przeprowadzenie zawodów, zabezpieczenie medyczne, oraz ratownicze w trakcie zawodów, 
– bezzwrotny numer startowy, 
– napoje oraz wyżywienie na trasie biegu, 
– pamiątkowy medal po każdym z etapów (łącznie 3 medale po ukończeniu Etapowej Triady, natomiast 1 medal po biegu SOLO), 
– gadżet biegu

Pakiet startowy można odbierać tylko w godzinach pracy Biura Zawodów.
Nie ma możliwości odebrania pakietu później, nie ma możliwości wysyłki pakietu pocztą.

BIEG TRZECH PASM 103 km
 • 299 złotych dla uczestników, którzy zdobyli kwalifikację podczas edycji letniej 2022
 • 319 złotych dla uczestników, którzy zdobyli kwalifikacje po ukończeniu edycji zimowej 2023 oraz losowaniu
Opłaty na pozostałych dystansach zostaną podane wkrótce.
Dane do przelewu:
Fundacja Kocham Góry
Gnieźnieńska 2/8
31-317 Kraków
Numer konta: 29195000012006000963550002
W treści imię, nazwisko oraz dystans
 • Odwołanie zawodów z przyczyn niezależnych od organizatora 

  W związku z ciągłą niepewnością związaną z organizacją wydarzeń sportowych prezentujemy procedurę zwrotów wpisowego w przypadku kiedy bieg nie będzie mógł się odbyć z powodu obostrzeń związanych z COVID-19 lub innych przyczyn niezależnych od organizatora.

  Zwrot 100% opłaty startowej w przypadku odwołania imprezy przed 15.05.2023
  Zwrot 80% opłaty startowej w przypadku odwołania imprezy przed 31.07.2023 lub przeniesienie całej opłaty na późniejszy termin/kolejny rok
  Zwrot 60% opłaty startowej w przypadku odwołania imprezy przed 20.08.2023 lub przeniesienie całej opłaty na późniejszy termin/kolejny rok.

 • Po 20.08 nie będzie już możliwości przepisania na kolejne edycję TRIADY ze względu na wykonanie już wszystkich zamówień i przygotowanie całej logistyki biegu na określoną na ten dzień liczbę osób.

 • UWAGA!
  O dopuszczeniu do startu decyduje kolejność wpłat. Po wypełnieniu limitu zapisy będą wstrzymane. W przypadku zwolnienia się miejsc możliwe jest przeprowadzenie drugiej fali zapisów. 

  W przypadku nie pojawienia się potwierdzenia wpłaty na liście startowej prosimy o kontakt – etapowatriada@gmail.com. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku. 

  W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o mail w nieprzekraczalnym terminie do 2 tygodni po dokonaniu opłaty.

AUTOBUS NA START

Start wszystkich biegów w Gorcach i Beskidzie Sądeckim jest wyjazdowy. Osoby, które chcą skorzystać z transportu autobusem na start prosimy o doliczenie przy przelewie kwoty 10,50 złotych (biegi SOLO) lub 21 złotych (biegi etapowe).

Jeśli chcesz na każdy start dojechać autobusem dolicz do opłaty startowej:

 • BIEG TRZECH PASM – 21 zł (dwa starty wyjazdowe)
 • ULTRA – 21 zł (dwa starty wyjazdowe)
 • INTRO – 21 zł (dwa starty wyjazdowe)
 • dystanse SOLO – 10,50 zł (jeden start wyjazdowy)

STATUETKA FINISHERA NA MEDALE

(wizualizacja statuetki z medalami edycji zimowej – statuetka będzie taka sama, medale oczywiście edycji letniej 😉

Opłata za statuetkę to 49 złotych.


W ostatnim kroku zapisów trzeba zaznaczyć wybór statuetki i wysłać przelewem odpowiednią łączną kwotę. Niezależnie od wybranej wersji medale z 3 etapów będą się pięknie prezentowały 😉
UWAGA! Statuetki można odbierać w godzinach pracy Biura Zawodów. Nieodebrane statuetki przepadają – statuetki nie nadają się do transportu.

CHUSTA WIELOFUNKCYJNA TRIADY

 

Opłata za chustę to 45 złotych. W ostatnim kroku zapisów trzeba zaznaczyć wybór chusty i wysłać przelewem odpowiednią łączną kwotę.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Istnieje możliwość przepisania swojego pakietu startowego na innego zawodnika.

Do dnia 15 sierpnia zamiana jest bezpłatna. Wystarczy napisać do nas maila (etapowatriada@gmail.com) z informacją komu odstępujemy pakiet. Osoba, na którą przepisujemy pakiet, musi być zgłoszona w formularzu zapisów.

Po 15 sierpnia zamiana jest płatna – opłata manipulacyjna w kwocie 30 złotych. Zmian można dokonywać do 10 września.

Wyposażenie obowiązkowe:
– numer startowy wraz z chipem pomiarowym,
– naładowany telefon komórkowy,
– wgrany gpx trasy na telefon lub zegarek,
– pojemniki na wodę co najmniej 0,5l (oprócz etapu Pieniny)
– czołówka na etapie PIENINY.

Wyposażenie niedozwolone:

– kijki na etapie PIENINY ze względu na dużą ilość osób startujących na krótkim dystansie i nocną porę biegu.

Wyposażenie będzie sprawdzane w Biurze Zawodów oraz wyrywkowo w trakcie trwania zawodów.

Limity na poszczególnych etapach: 
TRIADA INTRO

ETAP GORCE – 3 godziny 50 minut
ETAP PIENINY – 1 godzina 30 minut
ETAP BESKID SĄDECKI – 3 godziny (również SOLO 11)

TRIADA ULTRA

ETAP GORCE – 3 godziny 50 minut (również SOLO 17)
ETAP PIENINY – 1 godzina 30 minut
ETAP BESKID SĄDECKI – 5 godzin 30 minut (również SOLO 27)

Limit pośredni na Etapie Beskid Sądecki:

– Przehyba – 3 godziny (15 km trasy) 

BIEG TRZECH PASM

ETAP GORCE – 9 godzin  15 minut (również SOLO 51)
ETAP PIENINY – 2 godzina 30 minut
ETAP BESKID SĄDECKI – 7 godzin 30 minut

Limit pośredni na Etapie Gorce:

– Przełęcz Knurowska – 5 godzin (28 km trasy)

Limit pośredni na Etapie Beskid Sądecki:

– Przełęcz Rozdziela – 2 godziny 30 minut (15 km)

– Przehyba – 5 godzin (28 km)

W przypadku wyjątkowo trudnych warunków lub w przypadku zmian tras możliwa jest korekta limitów. Informacje o nowych limitach pojawią się przed startami.

PUNKTY ODŻYWCZE

BIEG TRZECH PASM

ETAP 1 GORCE (również SOLO 51)
– Schronisko na Turbaczu 18 km

– Przełęcz Knurowska 28 km

– Lubań 42 km

ETAP 2 PIENINY Brak punktów odżywczych

ETAP 3 BESKID SĄDECKI

– Obidza 19 km

– Przehyba 28 km

ULTRA

ETAP 1 GORCE (również SOLO 17)

– Lubań – 8 km

ETAP 2 PIENINY Brak punktów odżywczych

ETAP 3 BESKID SĄDECKI (również SOLO 27)

– Obidza 6 km

– Przehyba 15 km

INTRO

ETAP 1 GORCE

– Lubań – 8 km

ETAP 2 PIENINY Brak punktów odżywczych

ETAP 3 BESKID SĄDECKI Brak punktów odżywczych (również SOLO 11)

Punkty żywieniowe wyposażone będą w wodę, cole, rodzynki, żelki, czekoladę oraz wiele innych przysmaków.Dodatkowo przygotowujemy ciepłe zupy, herbatę, a może coś więcej

DEPOZYT

Każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z depozytu.

Jeśli na start trzeba dojechać autobusem to w miejscu startu będzie możliwość zostawienia niewielkiego depozytu, który następnie zostanie przewieziony w okolice mety (do namiotu opisanego jako depozyt).

Jeśli start znajduje się w miejscu mety – depozyt oddajemy do namiotu opisanego jak depozyt.

ETAP 2 PIENINY Brak depozytu

PRZEPAK

Punkty przepakowe nie są planowane

Osoby rezygnujące z kontynuowania biegu mają obowiązek poinformowania o tym organizatora!

Osoba, która nie poinformuje o fakcie przerwania biegu zostanie obciążona kosztami poszukiwań oraz akcji ratowniczej. Rezygnację z biegu można zgłaszać na punktach pośrednich na trasie biegu oraz pod numerem telefonu, który zostanie zamieszczony na numerze startowym.

Prowadzona będzie klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn na dystansach Intro, Ultra, Bieg Trzech Pasm oraz dystansach SOLO (miejsca 1-3). 

W biegu etapowym Triada końcową klasyfikacje stanowi suma czasów uzyskana na poszczególnych dystansach.

Klasyfikacje będą prowadzone wg czasu brutto, czyli od wystrzału startera.

Nagrody można odbierać tylko w trakcie dekoracji. Można upoważnić kogoś do odbioru nagrody. Nieodebrane nagrody przepadają.

 1. Biegi długodystansowe to coś więcej niż bieganie. Musisz być przygotowany na ekstremalne warunki oraz być gotowy fizycznie i mentalnie do podjęcia takiego wyzwania. W biegu startujesz wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosisz związane z tym ryzyko. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego. Pomyśl o ubezpieczeniu NNW.
 2. Przygotuj się odpowiednio do startu. Pogoda w trakcie biegu może się gwałtownie zmienić. Zadbaj o odpowiedni strój i wyposażenie, w szczególności: naładowany telefon komórkowy, zapas wody, żeli energetycznych oraz jedzenia, kurtkę przeciwdeszczową, folię NRC, latarkę, drobną gotówkę, GPS.
 3. Jeśli w trakcie biegu źle się poczujesz bezzwłocznie zadzwoń na numery ratownicze. Przed wykonaniem telefonu postaraj się dokładnie zlokalizować swoje położenie, powiedz, między jakimi punktami pośrednimi się znajdujesz, wymień charakterystyczne punkty, które niedawno mijałeś lub przy których się znajdujesz. Postaraj się dotrzeć do najbliższego punktu pośredniego lub wróć do poprzedniego. Zwróć szczególną uwagę na sygnały wysyłane przez organizm, nie zostawiaj decyzji o wezwaniu pomocy na ostatnią chwilę. Służby ratownicze mogą potrzebować więcej czasu żeby do Ciebie dotrzeć, jeśli znajdujesz się w utrudnionym terenie.
 4. Zainstaluj aplikację ratunek! Aplikacja ta działa w ten sposób, że wysyłasz sygnał do służb ratowniczych, a oni od razu wiedzą gdzie się znajdujesz! Najbardziej niebezpieczne w górach jest oczekiwanie na ratunek – pomyśl o ile skrócisz ten czas pokazując gdzie dokładnie jesteś.
 5. Zwróć szczególną uwagę na sygnały wysyłane przez organizm, nie zostawiaj decyzji o wezwaniu pomocy na ostatnią chwilę. Służby ratownicze mogą potrzebować więcej czasu żeby do Ciebie dotrzeć, jeśli znajdujesz się w utrudnionym terenie.
 6. Pomagaj innym! Jeśli widzisz, że inny biegacz ma problemy udziel mu pierwszej pomocy, poinformuj służby ratownicze o waszym położeniu i występujących objawach, zaopiekuj się aż do przyjazdu pomocy, lub jeśli jest taka możliwość doprowadź do najbliższego punktu pośredniego. 
 7. Szanuj inne osoby poruszające się po szlakach. Trasa biegu nie jest wyłączona z ruchu turystycznego. Zadbaj o to, żeby nie ingerować nadmiernie w środowisko w czasie biegu: nie zbaczaj z trasy, nie zostawiaj śmieci (możesz pozostawić je na najbliższym punkcie pośrednim).
 1. Warunkiem uczestnictwa w biegach jest podpisanie w biurze zawodów stosownego oświadczenia dotyczącego zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych uczestnika.
   
 2. Warunkiem uczestnictwa w biegach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Kocham Góry, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy sportowej, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w imprezie sportowej.
 4. Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprezy i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy, szczegóły przechowywania konkretnych danych określa Polityka Prywatności.
 6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 7. Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją imprezy Etapowa Triada także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem imprezy.
 8. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności.
 1. Odbiór pakietów startowych tylko w godzinach pracy Biura Zawodów.
 2. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zwolnienia z opłaty startowej specjalnie zaproszonych gości. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty startowej wolontariuszom oraz innym osobom pomocnym w organizacji biegu.
 4. Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się do przepisów ruchu drogowego, oraz wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
 5. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 6. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 7. Służby zabezpieczające trasę biegu, służby medyczne oraz Organizator mają prawo zakazać dalszego kontynuowania biegu przez zawodnika u którego zachodzi podejrzenie złego stanu zdrowia lub głębokiego wyczerpania zagrażającego zdrowiu zawodnika. Decyzja jest niepodważalna.
 8. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
 9. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie.
 10. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora oraz odpowiednich służb kierujących ruchem. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
 11. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego.
 12. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 13. Uczestnicy na mecie zwracają chipy pomiarowe. Uczestnicy, którzy nie zwrócą chipa pomiarowego na mecie zobowiązują się do zapłacenia kary finansowej w wysokości 100 złotych.
 14. Uczestnicy odpowiadają finansowo za wyrządzone przez siebie szkody powstałe na terenie bazy zawodów.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz zmian trasy. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej.
 16. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.