Regulamin

Małopolska Etapowa Triada
edycja letnia 2023

Etapowa Triada to wyjątkowy bieg rozgrywany w Krościenku nad Dunajcem, który leży na styku trzech pasm Górskich: Gorców, Pienin i Beskidu Sądeckiego.

Ta wyjątkowa lokalizacja spowodowała, że przyjeżdżając do Krościenka można wybrać bieg dla siebie lub zaliczyć trzy biegi w ramach biegu etapowego!

W tegorocznej edycji można zdecydować się na biegi SOLO (w nawiasach skróty poszczególnych biegów)

Gorczańska Wyrypa – 17km (GW17)

Gorczańska Tułaczka – 51km (GT51)

Beskidzka Drapa – 11km (BD11)

Beskidzka Młócka – 27km (BM27)

Lub zaszaleć i zaliczyć całą etapówkę na wybranym dystansie:

Biegi Etapowe:

INTRO: Etap 1 Gorczańska Wyrypa 17km + Etap 2 Nocna Orka 6km + Etap 3 Beskidzka Drapa 11km = 34km

ULTRA: Etap 1 Gorczańska Wyrypa 17km + Etap 2 Nocna Orka 6km + Etap 3 Beskidzka Młócka 27km = 50km

BIEG TRZECH PASM: Etap 1 Gorczańska Tułaczka 51km + Etap 2 Nocna Orka 12km + Etap 3 Beskidzka Eskapada 40km = 103km

Koronny dystans całej Triady podczas której wbiegamy na najwyższe szczyty każdego z pasm: Gorców, Beskidu Sądeckiego i Pienin!

Trasy dostępne będą w zakładce TRASY

Organizator ma prawo do zmiany trasy oraz dystansu z powodów bezpieczeństwa nawet w dniu biegu. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani niezwłocznie po podjęciu decyzji o zmianie.

Uwaga! Podane godziny mogą ulec zmianie!
 
Piątek (22.09)
 

18:00 – 21:00 Biuro zawodów (Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Krościenku nad Dunajcem, ul. Zdrojowa 11 )

 

Sobota (23.09)
 
RANO
 
06:00 – 06:30 Biuro zawodów BIEG TRZECH PASM 103km i Gorczańska Tułaczka 51km – Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Krościenku nad Dunajcem, ul. Zdrojowa 11
 
06:50 Odjazd autobusów Gorczańska Tułaczka 51km i BIEG TRZECH PASM 103km etap 1 – Duży parking nad Dunajcem naprzeciwko Kościoła (ul. Sobieskiego 2 w Krościenku nad Dunajcem
 
07:30 Start biegu Gorczańska Tułaczka 51km i BIEG TRZECH PASM 103km etap 1 – Ochotnica Dolna ( 100 m od stacji Orlen, ul. Hologówka 193A)
 
08:30 – 09:45 Biuro zawodów – Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Krościenku nad Dunajcem, ul. Zdrojowa 11

10:30 Odjazd autobusów Gorczańska Wyrypa 17km, ULTRA etap 1 i INTRO etap 1 – Duży parking nad Dunajcem naprzeciwko Kościoła (ul. Sobieskiego 2 w Krościenku)

11:30 Start biegu Gorczańska Wyrypa 17km, ULTRA etap 1 i INTRO etap 1 – Szkoła Podstawowa w Grywałdzie (ul. Szkolna 29 – Grywałd)
 
12:00 – 15:30 Dobieganie uczestników wszystkich dystansów do mety – ul. Kościuszki 1 w Krościenku nad Dunajcem (przy OSP)
14:00- Dekoracja dystansu Gorczańska Wyrypa 17km (okolice mety)
 

15:30- Dekoracja dystansu Gorczańska Tułaczka 51km (okolice mety)

 
WIECZÓR

19:00 Start wspólny Biegu – NOCNA ORKA – 6 km (INTRO, ULTRA) oraz 12 km (BTP 103) – Karczma Stajkowa
 
19:30 – 21:30 – Dobieganie uczestników do mety – Karczma Stajkowa
 
 
Niedziela (24.09)
 
08:00 – 10:00 Biuro zawodów dla biegów BD11 oraz BM27 (Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Krościenku nad Dunajcem ul. Zdrojowa 11)
 
07:30 Odjazd autobusów Bieg Trzech Pasm 103 – etap 3 – Duży parking nad Dunajcem naprzeciwko Kościoła(ul. Sobieskiego2 w Krościenku)
 

08:00 Start Biegu Bieg Trzech Pasm 103 – etap 3– Szczawnica (ul. Pienińska 6A)

09:15 Odjazd autobusów Beskidzka Młócka 27km i ULTRA etap 3 – Duży parking nad Dunajcem naprzeciwko Kościoła (ul. Sobieskiego 2 w Krościenku)

10:00 Start Biegu Beskidzka Młócka 27km i ULTRA etap 3 – Jaworki, wejście do Rezerwatu Biała Woda

10:45 Odjazd autobusów Beskidzka Drapa 11km i INTRO etap 3 – Duży parking nad Dunajcem naprzeciwko Kościoła (ul. Sobieskiego 2 w Krościenku)

11:30 Start Biegu Beskidzka Drapa 11km i INTRO etap 3 – Szczawnica, Plac Dietla

12:00 – 15:30 Dobieganie wszystkich uczestników na metę (Plaża trawiasta nad Dunajcem – ul. Zdrojowa 10 w Krościenku)

14:00 Dekoracja dystansów INTRO, ULTRA, Beskidzka Drapa 11km i Beskidzka Młócka 27km (okolice mety)

15:00 Dekoracja dystansu Bieg Trzech Pasm (okolice mety)

Program minutowy może ulec zmianie! Prosimy o sprawdzenie w ostatnim tygodniu przed biegiem aktualnego programu!

Minimalny wiek: 
Do startu dopuszczeni są zawodnicy, którzy z dniem startu ukończyli 16 lat (INTRO oraz Beskidzka Drapa 11km i Gorczańska Wyrypa 17km), oraz 18 lat pozostałe dystanse.

Ilość miejsc:
150 osób – INTRO
150 osób – ULTRA
60 osób – BIEG TRZECH PASM

50 osób – każdy z biegów SOLO (GW17, GT51, BD11, BM27)

Dodatkowo 10 miejsc z puli organizatora na dowolny dystans dla elity oraz zaproszonych gości.

Osoby niepełnoletnie:
Zgoda rodzica na start okazywana przy odbiorze pakietu
Treść: „Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……. (imię i nazwisko) w biegu TRIADA letnia 2023. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w zawodach sportowych, oraz biorę pełna odpowiedzialność za start dziecka w zawodach. Czytelny podpis rodzica, data, miejsce”

Odbieranie pakietu za kogoś:

Ja ………………………………..(imię i nazwisko osoby upoważniającej) upoważniam do odbioru swojego pakietu startowego na bieg Etapowa Triada 2023 ………………………………….. (imię i nazwisko osoby która odbierze pakiet).

Czytelny podpis osoby która upoważnia do odbioru, data, miejsce

Uwaga! osoba odbierająca pakiet musi mieć ze sobą swój dokument potwierdzający tożsamość.

Zapisy ruszają w 25 kwietnia 2023. Informacje dostępne będą w zakładce ZAPISY.

Covid-19
1. Bieg odbędzie się z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń:
– w przypadku ograniczenia dopuszczalnej ilości osób poniżej ogólnej liczby zgłoszonych zawodników w danym biegu starty odbędą się w seriach.

2. W przypadku całkowitego zakazu zgromadzeń bieg odbędzie się w formule indywidualnej na czas (zawodnicy startują pojedynczo, klasyfikacja wg czasu netto)

3. W przypadku konieczności odwołania biegu:
– jeśli to możliwe bieg zostanie przełożony na inny termin,
– w przypadku braku możliwości rozegrania zawodów w innym terminie – przełożony na kolejny rok. W takich przypadkach wpisowe jest automatycznie przenoszone na nowy termin/przyszłoroczną edycję lub (na prośbę uczestnika) zwracana będzie całość lub część wpisowego (w zależności od daty odwołania – 100%, 80%, 60%). Opłata wpisowa zawiera w sobie nie tylko udział w zawodach i pakiet startowy, ale również proces ich przygotowania – część kosztów organizacyjnych jest ponoszona wcześniej. Szczegóły i daty w zakładce „Opłaty startowe”.

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje: 

– przygotowanie zawodów, uzyskanie niezbędnych zgód,
– przeprowadzenie zawodów, zabezpieczenie medyczne, oraz ratownicze w trakcie zawodów, 
– bezzwrotny numer startowy, 
– napoje oraz wyżywienie na trasie biegu, 
– pamiątkowy medal po każdym z etapów (łącznie 3 medale po ukończeniu Etapowej Triady, natomiast 1 medal po biegu SOLO), 
– gadżet biegu

Pakiet startowy można odbierać tylko w godzinach pracy Biura Zawodów.
Nie ma możliwości odebrania pakietu później, nie ma możliwości wysyłki pakietu pocztą.

BIEG TRZECH PASM 103 km
 • 319 złotych do 31.08.2023
 • 349 złotych do 19.09.2023
ULTRA
 • 199 złotych do 9.08.2023
 • 219 złotych do 31.08.2023
 • 239 złotych do 19.09.2023
INTRO
 • 179 złotych do 9.08.2023
 • 199 złotych do 31.08.2023
 • 219 złotych do 19.09.2023
GORCZAŃSKA WYRYPA 17 KM
 • 99 złotych do 9.08.2023
 • 109 złotych do 31.08.2023
 • 119 złotych do 19.09.2023
GORCZAŃSKA TUŁACZKA 51 KM
 • 159 złotych do 9.08.2023
 • 179 złotych do 31.08.2023
 • 199 złotych do 19.09.2023
BESKIDZKA DRAPA 11 KM
 • 89 złotych do 9.08.2023
 • 99 złotych do 31.08.2023
 • 109 złotych do 19.09.2023
BESKIDZKA MŁÓCKA 27 KM
 • 129 złotych do 9.08.2023
 • 139 złotych do 31.08.2023
 • 149 złotych do 19.09.2023

Dane do przelewu:

Fundacja Kocham Góry
Gnieźnieńska 2/8
31-317 Kraków
Numer konta: 29195000012006000963550002
W treści imię, nazwisko oraz dystans
 
 • Odwołanie zawodów z przyczyn niezależnych od organizatora 

  W związku z ciągłą niepewnością związaną z organizacją wydarzeń sportowych prezentujemy procedurę zwrotów wpisowego w przypadku kiedy bieg nie będzie mógł się odbyć z powodu obostrzeń związanych z COVID-19 lub innych przyczyn niezależnych od organizatora.

  Zwrot 100% opłaty startowej w przypadku odwołania imprezy przed 25.05.2023
  Zwrot 80% opłaty startowej w przypadku odwołania imprezy przed 31.07.2023 lub przeniesienie całej opłaty na późniejszy termin/kolejny rok
  Zwrot 60% opłaty startowej w przypadku odwołania imprezy przed 20.08.2023 lub przeniesienie całej opłaty na późniejszy termin/kolejny rok.

 • Po 20.08 nie będzie już możliwości przepisania na kolejne edycję TRIADY ze względu na wykonanie już wszystkich zamówień i przygotowanie całej logistyki biegu na określoną na ten dzień liczbę osób.

 • UWAGA!
  O dopuszczeniu do startu decyduje kolejność wpłat. Po wypełnieniu limitu zapisy będą wstrzymane. W przypadku zwolnienia się miejsc możliwe jest przeprowadzenie drugiej fali zapisów. 

  W przypadku nie pojawienia się potwierdzenia wpłaty na liście startowej prosimy o kontakt – etapowatriada@gmail.com. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku. 

  W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o mail w nieprzekraczalnym terminie do 2 tygodni po dokonaniu opłaty.7

AUTOBUS NA START

Start wszystkich biegów w Gorcach i Beskidzie Sądeckim jest wyjazdowy. Osoby, które chcą skorzystać z transportu autobusem na start prosimy o doliczenie przy przelewie kwoty 10,50 złotych (biegi SOLO) lub 21 złotych (biegi etapowe).

Jeśli chcesz na każdy start dojechać autobusem dolicz do opłaty startowej:

 • BIEG TRZECH PASM – 21 zł (dwa starty wyjazdowe)
 • ULTRA – 21 zł (dwa starty wyjazdowe)
 • INTRO – 21 zł (dwa starty wyjazdowe)
 • dystanse SOLO – 10,50 zł (jeden start wyjazdowy)

STATUETKA FINISHERA NA MEDALE

(wizualizacja statuetki z medalami edycji zimowej – statuetka będzie taka sama, medale oczywiście edycji letniej 😉

Opłata za statuetkę to 49 złotych.


W ostatnim kroku zapisów trzeba zaznaczyć wybór statuetki i wysłać przelewem odpowiednią łączną kwotę. Niezależnie od wybranej wersji medale z 3 etapów będą się pięknie prezentowały 😉
UWAGA! Statuetki można odbierać w godzinach pracy Biura Zawodów. Nieodebrane statuetki przepadają – statuetki nie nadają się do transportu.

CHUSTA WIELOFUNKCYJNA TRIADY

 

Opłata za chustę to 45 złotych. W ostatnim kroku zapisów trzeba zaznaczyć wybór chusty i wysłać przelewem odpowiednią łączną kwotę.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Istnieje możliwość przepisania swojego pakietu startowego na innego zawodnika.

Do dnia 15 sierpnia zamiana jest bezpłatna. Wystarczy napisać do nas maila (etapowatriada@gmail.com) z informacją komu odstępujemy pakiet. Osoba, na którą przepisujemy pakiet, musi być zgłoszona w formularzu zapisów.

Po 15 sierpnia zamiana jest płatna – opłata manipulacyjna w kwocie 30 złotych. Zmian można dokonywać do 10 września.

Wyposażenie obowiązkowe:
– numer startowy wraz z chipem pomiarowym,
– naładowany telefon komórkowy,
– wgrany gpx trasy na telefon lub zegarek,
– pojemniki na wodę co najmniej 0,5l (oprócz etapu Pieniny)
– czołówka na etapie NOCNA ORKA.

Wyposażenie niedozwolone:

– kijki na etapie NOCNA ORKA ze względu na dużą ilość osób startujących na krótkim dystansie i nocną porę biegu.

Wyposażenie będzie sprawdzane w Biurze Zawodów oraz wyrywkowo w trakcie trwania zawodów.

Limity czasu :
 
Gorczańska Wyrypa 17km – 3 godziny 50 minut
Gorczańska Tułaczka 51km  – 9 godzin  15 minut (limit pośredni Przełęcz Knurowska – 5 godzin – 28 km trasy)
Beskidzka Drapa 11km – 3 godziny

Beskidzka Młócka 27km – 5 godzin 30 minut (limit pośredni Przehyba – 3 godziny – 15 km trasy)

Limity czasu etapówka:
 
TRIADA INTRO

ETAP 1 Gorczańska Wyrypa – 3 godziny 50 minut
ETAP 2 Nocna Orka – 1 godzina 30 minut
ETAP 3 Beskidzka Drapa – 3 godziny

TRIADA ULTRA

ETAP 1 Gorczańska Wyrypa – 3 godziny 50 minut
ETAP 2 Nocna Orka – 1 godzina 30 minut
ETAP 3 Beskidzka Młócka – 5 godzin 30 minut (limit pośredni Przehyba – 3 godziny – 15 km trasy)

BIEG TRZECH PASM

ETAP 1 Gorczańska Tułaczka – 9 godzin  15 minut (limit pośredni Przełęcz Knurowska – 5 godzin – 28 km trasy)
ETAP 2 Nocna Orka – 2 godzina 30 minut
ETAP 3 Beskidzka Eskapada – 7 godzin 45 minut (limit pośredni Przełęcz Rozdziela – 3 godziny 15 minut – 15 km trasy i Przehyba – 5 godzin 30 minut – 28 km trasy)

W przypadku wyjątkowo trudnych warunków lub w przypadku zmian tras możliwa jest korekta limitów. Informacje o nowych limitach pojawią się przed startami.

PUNKTY ODŻYWCZE
 
Gorczańska Wyrypa 17km – Lubań – 8km
Gorczańska Tułaczka 51km  – Schronisko na Turbaczu – 18km, Przełęcz Knurowska – 28 km i Lubań – 42km
Beskidzka Drapa 11km – brak

Beskidzka Młócka 27km – Obidza – 6km i Przehyba 15km

Biegi etapowe:

INTRO

ETAP 1 Gorczańska Wyrypa – Lubań – 8 km

ETAP 2 Nocna Orka –  Brak punktów odżywczych

ETAP 3 Beskidzka Drapa –  Brak punktów odżywczych

ULTRA
 

ETAP 1 Gorczańska Wyrypa – Lubań – 8 km

ETAP 2 Nocna Orka –  Brak punktów odżywczych

ETAP 3 Beskidzka Młócka –   Obidza 6 km i  Przehyba 15 km

BIEG TRZECH PASM

ETAP 1 Gorczańska Tułaczka  – Schronisko na Turbaczu – 18km (woda, cola), Przełęcz Knurowska – 28 km (pełny punkt odżywczy) i Lubań – 42km (pełny punkt odżywczy)

ETAP 2 Nocna Orka –  Brak punktów odżywczych

ETAP 3 Beskidzka Eskapada – Obidza 19 km i Przehyba 28 km

Punkty żywieniowe wyposażone będą w wodę, cole, rodzynki, żelki, czekoladę oraz wiele innych przysmaków.Dodatkowo przygotowujemy ciepłe zupy, herbatę, a może coś więcej

DEPOZYT

Każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z depozytu.

Jeśli na start trzeba dojechać autobusem to w miejscu startu będzie możliwość zostawienia niewielkiego depozytu, który następnie zostanie przewieziony w okolice mety (do namiotu opisanego jako depozyt).

Jeśli start znajduje się w miejscu mety – depozyt oddajemy do namiotu opisanego jak depozyt.

ETAP 2 PIENINY Brak depozytu

PRZEPAK

Punkty przepakowe nie są planowane

Osoby rezygnujące z kontynuowania biegu mają obowiązek poinformowania o tym organizatora!

Osoba, która nie poinformuje o fakcie przerwania biegu zostanie obciążona kosztami poszukiwań oraz akcji ratowniczej. Rezygnację z biegu można zgłaszać na punktach pośrednich na trasie biegu oraz pod numerem telefonu, który zostanie zamieszczony na numerze startowym.

Prowadzona będzie klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn na dystansach Intro, Ultra, Bieg Trzech Pasm oraz dystansach SOLO (miejsca 1-3). 

W biegu etapowym Triada końcową klasyfikacje stanowi suma czasów uzyskana na poszczególnych dystansach.

Klasyfikacje będą prowadzone wg czasu brutto, czyli od wystrzału startera.

Nagrody można odbierać tylko w trakcie dekoracji. Można upoważnić kogoś do odbioru nagrody. Nieodebrane nagrody przepadają.

 1. Biegi długodystansowe to coś więcej niż bieganie. Musisz być przygotowany na ekstremalne warunki oraz być gotowy fizycznie i mentalnie do podjęcia takiego wyzwania. W biegu startujesz wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosisz związane z tym ryzyko. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego. Pomyśl o ubezpieczeniu NNW.
 2. Przygotuj się odpowiednio do startu. Pogoda w trakcie biegu może się gwałtownie zmienić. Zadbaj o odpowiedni strój i wyposażenie, w szczególności: naładowany telefon komórkowy, zapas wody, żeli energetycznych oraz jedzenia, kurtkę przeciwdeszczową, folię NRC, latarkę, drobną gotówkę, GPS.
 3. Jeśli w trakcie biegu źle się poczujesz bezzwłocznie zadzwoń na numery ratownicze. Przed wykonaniem telefonu postaraj się dokładnie zlokalizować swoje położenie, powiedz, między jakimi punktami pośrednimi się znajdujesz, wymień charakterystyczne punkty, które niedawno mijałeś lub przy których się znajdujesz. Postaraj się dotrzeć do najbliższego punktu pośredniego lub wróć do poprzedniego. Zwróć szczególną uwagę na sygnały wysyłane przez organizm, nie zostawiaj decyzji o wezwaniu pomocy na ostatnią chwilę. Służby ratownicze mogą potrzebować więcej czasu żeby do Ciebie dotrzeć, jeśli znajdujesz się w utrudnionym terenie.
 4. Zainstaluj aplikację ratunek! Aplikacja ta działa w ten sposób, że wysyłasz sygnał do służb ratowniczych, a oni od razu wiedzą gdzie się znajdujesz! Najbardziej niebezpieczne w górach jest oczekiwanie na ratunek – pomyśl o ile skrócisz ten czas pokazując gdzie dokładnie jesteś.
 5. Zwróć szczególną uwagę na sygnały wysyłane przez organizm, nie zostawiaj decyzji o wezwaniu pomocy na ostatnią chwilę. Służby ratownicze mogą potrzebować więcej czasu żeby do Ciebie dotrzeć, jeśli znajdujesz się w utrudnionym terenie.
 6. Pomagaj innym! Jeśli widzisz, że inny biegacz ma problemy udziel mu pierwszej pomocy, poinformuj służby ratownicze o waszym położeniu i występujących objawach, zaopiekuj się aż do przyjazdu pomocy, lub jeśli jest taka możliwość doprowadź do najbliższego punktu pośredniego. 
 7. Szanuj inne osoby poruszające się po szlakach. Trasa biegu nie jest wyłączona z ruchu turystycznego. Zadbaj o to, żeby nie ingerować nadmiernie w środowisko w czasie biegu: nie zbaczaj z trasy, nie zostawiaj śmieci (możesz pozostawić je na najbliższym punkcie pośrednim).
 1. Warunkiem uczestnictwa w biegach jest podpisanie w biurze zawodów stosownego oświadczenia dotyczącego zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych uczestnika.
   
 2. Warunkiem uczestnictwa w biegach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Kocham Góry, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy sportowej, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w imprezie sportowej.
 4. Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprezy i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy, szczegóły przechowywania konkretnych danych określa Polityka Prywatności.
 6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 7. Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją imprezy Etapowa Triada także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem imprezy.
 8. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności.
 1. Odbiór pakietów startowych tylko w godzinach pracy Biura Zawodów.
 2. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zwolnienia z opłaty startowej specjalnie zaproszonych gości. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty startowej wolontariuszom oraz innym osobom pomocnym w organizacji biegu.
 4. Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się do przepisów ruchu drogowego, oraz wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
 5. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 6. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 7. Służby zabezpieczające trasę biegu, służby medyczne oraz Organizator mają prawo zakazać dalszego kontynuowania biegu przez zawodnika u którego zachodzi podejrzenie złego stanu zdrowia lub głębokiego wyczerpania zagrażającego zdrowiu zawodnika. Decyzja jest niepodważalna.
 8. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
 9. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie.
 10. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora oraz odpowiednich służb kierujących ruchem. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
 11. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego.
 12. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 13. Uczestnicy na mecie zwracają chipy pomiarowe. Uczestnicy, którzy nie zwrócą chipa pomiarowego na mecie zobowiązują się do zapłacenia kary finansowej w wysokości 100 złotych.
 14. Uczestnicy odpowiadają finansowo za wyrządzone przez siebie szkody powstałe na terenie bazy zawodów.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz zmian trasy. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej.
 16. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
PARTNER TYTULARNY
PARTNERZY I SPONSORZY